UTSATT - årsmøte i Vinne IL

Postet av Vinne IL den 3. Mar 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG


Årsmøtet er utsatt inntil videre. Styret kommer tilbake med ny dato så snart som mulig.

Tirsdag 31. mars 2020 kl. 19:00

Sted kommer.


Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 17. mars 2020. 

 

Sakliste:

 

1. Godkjennelse av stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning for 2019

5. Regnskap for 2019

6. Innkomne saker      

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg 

 

For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.com 

 


0 Kommentar

Info om hvem som er trenere på de ulike lagene

Postet av Vinne IL den 10. Jan 2020

Sesongen 2020

Lag

G 6  og J6 2014


Trenere/ lagledere:G og J7 2013

Jan Arild Røkke, Mickael Lehtinen


J8 2012

Maja Henriksen, Paul Yngve Green, Ingrid Bragstad


J9 2011

Lasse Sandmo, John Sverre Barli


J10 2010

Anders Myrvang, Ole Peters, Ole Magnus Høydal


J12 2008/2009

Inge Dretvik, Odd Arid Sandnes, Beate og Knut Martin BardalJ 14 2005/2006/2007

Ole Peters, Ronny Haugan, Arild Storhaug Dan Arne Høyen, Håvard Granlund, Bjørn Henriksen, Arild Sundby,G8 2012

Tor Erik Helgesen, Lene Engløkk, Kim Røe


G9 2011

Hai Lieu


G10 2010

Paul Yngve Green


G11 2009

Roger Karlsen, Ronny Haugan


G12 2008

Kim Olsen, John Sverre Barli


G13 2007

Tor Erik Helgesen, Bjørnar Holberg, Stian Iversen, Stian Olsen


G14 2006

Anders Myrvang, Øystein Myrvang, 


G16 2003/2004/2005

Bjørn Henriksen, Kim Rune Røkenes, Bjørn Roar Langlid, Tore Granum


0 Kommentar

Styret

Postet av Vinne IL den 21. Nov 2019

Styret i Vinne IL består av:

Leder: Anne Segtnan

Nestleder: May Hege Rønningen

Kasserer: Stig Ekker

Fotball: Erlend Mattingsdal

Turn: Monika Sandsaunet-Aakvik

Idrettskolen: Ragnhild Farbu Haugskott

Friidrett: Per Arne Urland

Styremedlem: Christine Myhre


Ta kontakt for spørsmål på: kasserer.vinneil@gmail.com eller kontakt noen av styrets medlemmer.

Vi bruker min idrett som registreringssystem. Lurer du på medlemskap og lignende sjekk https://minidrett.nif.no/


 0 Kommentar

Kvalitetsklubb

Postet av Vinne IL den 10. Nov 2019

Vinne il mottok i går kveld Norges fotballforbunds Kvalitetsklubb nivå 1 utmerkelse. Vinne il ble den 28 klubben i Trøndelag fotball krets som fikk denne godkjenningen. Uttdelingen fant sted på banketten i forbindelse med Trøndelags fotballseminar som er på Scandic Hell denne helga.
Vinne il har siden høsten 2018 jobbet systematisk med å fylle de ulike kriteriene som NFF legger til grunn for sin kvalitetsklubb godkjenning. Dette har i stor grad godt ut på å få dokumenter på plass i forhold til hvordan klubben skal drives på profesjonell måte. Vinne Il fikk utdelt en veileder fra Trøndelag fotball krets, Are Bergquist som har veiledet oss i prosessen. I tillegg til å ha dokumentene i forhold til hvordan klubben skal drives må klubben også ha forskjellige funksjoner på plass. Vinne il har fått på plass dyktige personer i alle funksjonene.
Klubben må også hvert år arbeide med ulike temaer som klubben velger fra NFF sine prioriterte satsningsområder.
For sesongen 2019 var dette Eat, move and slepp. Der ble det i mars arrangert en temakveld i samarbeid med Sprek treningssenter der over 50 stykker deltok. I sesongen 2020 har klubben valgt skader og forsikringer som team.
Vinne il er klar over at denne godkjenningen kun er første steg på veien mot å drive klubben mest mulig profesjonelt og at vi også videre må utvikle klubben. Vinne il har bl.a gjennom dette arbeidet re-åpnet hjemmesiden vår der fotballen har sin egen underside. Der har alle muligheten til å se hvilke styringsdokumenter vi jobber etter og at disse til en hvert tid er oppdatert.
Senest denne uka var det lagledermøte der neste sesongs funksjoner ble valgt. Dette sikrer at vi har gode personer i alle funksjoner også for neste sesong.
Vinne il er stolt av at vi som er en liten klubb har fått en slik hedersutmerkelse. Vi er også stolte og takknemlig for alle trenere, lagledere og styrerepresentanter som tar på seg verv for Vinne il og som ønsker å daglig jobbe for kvaliteten på den jobben vi gjør i klubben.
Vi ser at dette arbeidet bærer frukter. Vi er en fotball klubb i vekst. I sesongen 2019 var det 200 spillere som ikledde seg Vinne trøya og som på en veldig god måte representerte de verdiene vi står for.
Vinne il fotball sine kjerneverdier og visjon er: Visjon: Vinne fotball: idrettsglede og mestring for alle.
Kjerneverdier: Felleskap, flest mulig lengst mulig, trygghet, inkludering, fair play.
Disse arbeider vi aktivt med at spillerne og trenerne på banen skal etterstrebe.


0 Kommentar

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Vinne IL den 21. Okt 2019EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

VINNE IDRETTSLAG

 


 Onsdag 20. november kl 18 på Klubbhuset. 

 

 

Sakliste:

 

1. Godkjennelse av stemmeberettigete

Lov VInne idrettslag.pdf

Medlemsskap vil kontrolleres i døra. Er du usikker på om du er medlem, sjekk minidrett. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Avtale med Verdal kommune ang riving av klubbhus

Klubbhus og skoleutbygging.pdf

Vedlegg 1 Festekontrakt 1988.pdf

Vedlegg 2 Bekr grunn klubbhus 2014.pdf

Vedlegg 3 Verditakst.pdf

Vedlegg 4 Høringssvar Vinne Skole.pdf

Vedlegg 5 brev til VK fra advokat Østgård.pdf

5. Eventuelt

 

Avtalen vil legges fram for det ekstraordinære årsmøtet. 

 

 

For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline