Om

Vinne fotball sin visjon: 

Visjon: Vinne fotball: idrettsglede og mestring for alle.

Vinne fotball sine kjerneverdier: 

Kjerneverdier: felleskap,  flest mulig lengst mulig,  trygghet, inkludering,    fair play.


Styret i fotball ungdom 2020

Leder: Åse Storholmen  tlf 97512031

Nestleder: Erlend Mattingsdal tlf 91625754

Fiks ansvarlig: Inge Dretvik tlf 99598859

Dugnadsansvarlig: Ole Peters tlf 41488414

Utstyrsansvarlig: Anders Myrvang tlf 97121951

Baneansvarlig: Lasse Sandmo tlf 95026597


Vinne il fotball har en egen mail som vi ønsker henvendelsene skal komme til:      vinnefotballungdom@gmail.com


Viktige funksjoner:

Trenerveileder/ sportslig ansvarlig: Kim Olsen

Dommerveileder: Inger Marie Hynne Kvaal

Fair play ansvarlig: Paul Yngve Green

Kvalitetsklubbansvarlig: Erlend Mattingsdal


Sportslig utvalg:

Leder: Håvard Granlund

Styret: Åse Storholmen

Barnefotballen: John Sverre Barli

Ungdomsfotballen: Håvard Granlund

Trenerveildere: Kim Olsen

Dommeransvarlig: Inger Marie Hynne Kvaal


  

Image

Refreshing... Det har vært nye aktiviteter siden forrige gang du lastet siden

Levert av IdrettenOnline