Om

Vinne fotball sin visjon: 

Visjon: Vinne fotball: idrettsglede og mestring for alle.

Vinne fotball sine kjerneverdier: 

Kjerneverdier: felleskap,  flest mulig lengst mulig,  trygghet, inkludering,  fair play


Styret i fotball 2020

Fotball Leder Åse Storholmen tlf 97512031

Styremedlem Rita Øiahals tlf 97532216

Styremedlem Maria Vestrum tlf 41391353

Styremedlem Anders Myrvang tlf 97121951

Styremedlem Inge Dretvik tlf 99598859

Repr. fotball senior Jon Birger Selnes tlf 98616621

Repr. ungdomslag Anders Myrvang

Repr. barnelag Rita Øiahals

Sportslig leder Håvard Granlund

Utstyrsansvarlig: Anders Myrvang 

Fiks ansvarlig og kvalitetsklubbsansvarlig: Inge Dretvik 


Vinne il fotball har en egen mail som vi ønsker henvendelsene skal komme til:      vinnefotballungdom@gmail.com


Viktige funksjoner: 

Trenerveileder/ sportslig ansvarlig: Kim Olsen

Dommerveileder: Inger Marie Hynne Kvaal

Fair play ansvarlig: Paul Yngve Green

Kvalitetsklubbansvarlig: Inge Dretvik


Sportslig utvalg:

Leder: Håvard Granlund

Styret: Åse Storholmen

Barnefotballen: John Sverre Barli

Ungdomsfotballen: Håvard Granlund

Trenerveildere: Kim Olsen

Dommeransvarlig: Inger Marie Hynne Kvaal


  

Image

Refreshing... Det har vært nye aktiviteter siden forrige gang du lastet siden

Levert av IdrettenOnline