Allidrett

All barneidrett i Vinne IL er organisert gjennom allidrett. Det er et variert aktivitetstilbud hvor barn i aldersgruppen 6-12 år får prøve flere ulike idretter i løpet av året.

Allidretten opererer med et årshjul der idrettene rullerer gjennom året. Det er barmarkstrening og ski, fotball, turn og gymsalaktivitet. For de minste er det også ett tilbud om svømming. Last ned årshjul for skoleåret 2023-2024 her.

Målet med tilbudet er å tilrettelegge for allsidig aktivitet med god kvalitet, slik at flest mulig barn i Vinne ønsker å delta i Allidrett gjennom hele aktivitetsåret. Gjennom idrettsaktivitetene ønsker vi å skape en arena der barna opplever trygghet, trivsel og mestring. Tilbudet skal være tilrettelagt for alle barn, også de som ikke er spesielt interessert i konkurranser og prestasjonskrav. ”Det viktigste er ikke å vise frem ferdighetene, men å utvikle dem”. Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig.

  
«Idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom leik og aktivitet tilpasset barnas utviklingsnivå.» 

 NIF’s beskrivelse av idrettsskole

                     


Hva koster det å delta, og hvordan melde seg på?

Allidretten koster 575 kr per år. I tillegg må hvert medlem betale medlemsavgift til Vinne IL og til Vinne Skilag (dersom man skal delta på skiaktiviteten). Ønsker du å melde på barnet ditt kan du gjøre det via www.minidrett.no.

Allidretten starter opp etter høstferien hvert år. De ulike idrettene fordeles utover året, og følger et oppsatt årshjul.