Seniorlaget

Vinne IL fotball senior har våren 2021 brukt mye tid på å danne grunnlaget for et senior lag i Vinne etter flere år med lite spill. Vinne IL senior består i dag av en fin blanding av etablerte seniorer og unge spillere. I tillegg skal seniorlaget være en utviklingsarene til våre unge spillere både på G19 og G16 som ønsker mer utvikling på fotballbanen. Stallen har en alderssammensetning fra 15 til 44 år.

Laget trener to ganger i uken pluss kamp. Hovedmålsetningen for laget er å skape en treningskultur som skal gradvis forsterkes. Seniorlaget ser frem til endelig å komme i gang igjen med seriespillet, og ser med optimisme mot høstsesongen 2021. Laget rykket høsten 2021 opp til 5. divisjon.

Trener for Vinne Il Senior er Per Arne Urland og oppmann er Geir Morten Einarsen.

Per Arne har en lang karriere bak seg som spiller selv, men også som trener. Har er fysioterapeut av yrke, og har derfor de beste forutsetningene for å legge opp et opplegg for både laget og enkeltspillere i forhold til riktig trening, skadeforebygging og skadeoppfølging.

Per Arne kan kontaktes for mer informasjon eller henvendelser på tlf: 41548694 og mail per_arne_urland@hotmail.com.

Til daglig er det Facebookgruppa "Vinne IL fotball senior" som er oppdatert i forhold til aktiviteter og informasjon. Du finner Facebookgruppa ved å klikke her.

For sesongen 2022 planlegges det å ha et 5. divisjonslag og et 6. divisjonslag. For mer informasjon ta kontakt med Per Arne Urland eller leder Vinne Il fotball.