Årsplan Vinne IL Fotball

Måned

Hva

Når

Ansvar

Januar

Trenerforum 1

 

Oppstart treninger ny sesong

Møte fotballstyret

Uke 2

 

Uke

Leder og Sportslig utvalg

Lagledere/trenerteam

Styret

 

Februar

Foreldremøter på lag 13-16 år

Møte fotballstyret

Kartlegge trenere skolestartere

Årsmelding 

 

Uke

Lagledere/trenerteam

Styret Rekruteringsansvarlig

Styret

Mars

Grasrottrener-kurs modul 1

Grasrottrener-kurs modul 2

Verdimøtet; 

Årsmøte 

TA-cup 13-14 år 

Obos Cup

Møte fotballstyret

Uke

 

Styret

Styret

Styret

Hovedstyret

Lagledere/trenerteam

Lagledere/trenerteam

Styret

April

Foreldremøte skolestartere

Mygg kick off

 

Klubbdommer kurs

Møte fotballstyret

Førstehjelpskurs

Uke

 

 

Rekrutteringsutvalget

Rekrutteringsutvalget/ trenere

Dommeransvarlig

Styret

Styret sammen med for eksempel turn

Mai

Trenerforum 2

 

Møte fotballstyret

uke

Leder og Sportslig utvalg

Styret

Styret

Juni

TA-cup 9-12år 

Trenerforum   Storsjøcup

 

Alle lag som skal på Storsjøcup har egne foreldremøter

Møte fotballstyret

Uke

Lagledere/trenerteam

Leder og Sportslig utvalg

Lagledere/trenerteam

 

 

Styret

Juli

Storsjøcup 11-16år 

 

Uke 27

 

Lagledere/trenerteam

 

August

Møte fotballstyret

Levanger cup

Uke 

Styret

Lagledere/trenerteam

 

September

Møte fotballstyret

Coop cup 

Uke

Styret

Lagledere/trenerteam

 

Oktober

Møte fotballstyret

Trenerforum 3

Uke 

Okt/nov

Styret

Leder og Sportslig utvalg

 

November

Evaluering fotballsesong

Møte fotballstyret

Rekruttdommerkurs Innherred

Uke 

 

Styret

Styret

Dommeransvarlig

Desember

 

 

 


FRISTER FOTBALLSESONGEN 2023

 

 

Klubben skal/bør være representert/delta på:    

 

NFF lederkurs 1+3.

Barnefotballforum + Trenerveiledersamling Innherred Sør.

Kretsting NFF Trøndelag.

Dommermøte

Møte dommeransvarlige Kvalitetsklubb Sone Nord.

Dommerveiledersamling.

Klubbforum.

Trenerveilederkurs Sone Nord.                                             

Kvalitetsklubbseminar, Sone Nord.


Lenke til utvidet årshjul til Vinne IL og kretsen