Norges fotballforbund sin varslingskanal 

NORGES FOTBALLFORBUND SIN ÅPNE VARSLINGSKANAL FOR UØNSKEDE HENDELSER

Takk for at du sier i fra! Denne varslingskanalen er for alle som opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen.

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene.

Du kan velge å være anonym. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå.

Hvis du har spørsmål som omhandler andre deler av fotballaktiviteten - bruk dette skjemaet: Kontaktskjema - Norges Fotballforbund 

Ressurser:

Retningslinjer seksuelle overgrep og trakassering

Håndtering av diskriminering i klubb

Håndtering av vold og trusler i klubb

Varslingsplakat NFF

Lenke til varslingskanalen finner du her:  https://portal.mittvarsel.no/skjema/varslingsportal-for-norges-fotballforbund/vdTr6sRZY9p7Plun.715


Ved seksuelle overgrep og trakassering se også

Seksuell trakassering og overgrep (idrettsforbundet.no)