Om Vinne Fotball


Vinne Fotball har tilbud for spillere i skolestarteralder til senior. For barn i alderen 6-12 år organiseres fotball gjennom allidretten.

Vår visjon er: Idrettsglede og mestring for alle.

Våre kjerneverdier er: fellesskap, flest mulig lengst mulig, trygghet, inkludering og fair play.

Har du noen spørsmål? Da kan du kontakte oss på e-post: vinnefotballungdom@gmail.com


Styret i fotball 2022-2023:

Fotball Leder: Ole Johnny Wiik Moe, tlf 95047293

Nestleder/Styremedlem: Rita Øiahals Røstad, tlf 97532216

Styremedlem: Gina Strand Balgaard, tlf. 90254585

Styremedlem: Anders Myrvang, tlf 97121951

Styremedlem: Kristine Rostad, tlf 95901231

Repr. fotball senior: Per Arne Urland

Repr. ungdomslag: Kristine Rostad

Repr. barnelag: Rita Øiahals

Sportslig leder: Ole Johnny Moe

Utstyrsansvarlig: Anders Myrvang 

Fiks-ansvarlig: John Sverre Barli / Rita Øiahals Røstad


Viktige funksjoner: 

Trenerveileder/ sportslig ansvarlig: Kim Olsen

Dommerveileder: Jonny Bäckström

Fair play ansvarlig: Paul Yngve Green

Kvalitetsklubbansvarlig: Åse Storholmen


Sportslig utvalg:

Leder: Ole Johnny Moe

Styret: Ole Johnny Wiik Moe 

Barnefotballen: John Sverre Barli

Ungdomsfotballen: Håvard Granlund

Seniorrepresentant:

Trenerveildere: Kim Olsen

Dommeransvarlig: Jonny Bäckström