Økonomisk støtte til å delta på fritidsaktiviteter

  • Blir trenere/ lagledere kjent med at enkelte spillere ikke har mulighet til å delta på idrett pga foresattes økonomi er klubben ansvarlig for å tilby hjelp til disse familiene. Dette gjøres gjennom at styret kontaktes. Styret tar da kontakt med foresatte til spilleren. Styret tilbyr hjelp til å søke NAV om støtte.   Klubben har ikke selv mulighet til å bidra økonomisk til enkelt familier. Derfor må klubben være behjelpelig til å utforme en søknad til NAV på vegne av foresatte.
  • Nav.no: Dersom behovet for støtte til fritidsaktiviteter først og fremst er knyttet til familiens økonomiske situasjon, og ikke barnas særskilte behov, er utgangspunktet at familien må søke NAV-kontoret om dekning av utgiftene.
  • https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/Retningslinjer-samarbeid-barnevern-NAV?kap=454604
  • Det finnes også ordninger gjennom Røde kors og Coop stiftelsen. https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/