Kampvertrollen 

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i Vinne IL regi, både seriekamper og turneringer, skal Vinnes hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Vinnes hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer

Hjemmekamper er alle kamper der Vinne IL er hjemmelag både på Vinne stadion, sentralbaneanlegget og Ness stadion.

Kampverten sin rollebeskrivelse finner du her