Barne- og ungdomslagene

Vinne IL har lag i de fleste klasser i barne- og ungdomsfotballen. Disse organiseres i 3er, 5er, 7er, 9er og 11er-fotball etter gjeldende anbefalinger fra fotballforbundet. Mer om hvordan lagene og aktivitetene organiseres finnes i styringsdokumentene klubbhåndboka og sportsplanen:

Vi legger særlig vekt på at alle barn og unge i Vinne IL skal oppleve idrettsglede og mestring for alle. Derfor har vi et spesielt fokus på at alle skal oppleve en trygg og god fotballaktivitet. Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal håndtere mobbing og trakassering av spillere.