Baneanlegget


Vinne IL bygger nytt baneanlegg og klubbhus ved nye Vinne Skole. Dette arbeidet startet i 2020 og er beregnet ferdig i løpet av høsten 2021. Anlegget vil ha klubbhus med garderober og kjøkken, lager, 11er gressbane og 9er kunstgressbane. Anlegget er lokalisert på samme plass som det gamle anlegget. Vi gleder oss til å ta i bruk et nytt og flott anlegg høsten 2021.

Hjemmebane under byggeperioden sesongen 2021 er sentralbaneanlegget Verdal Stadion, Ness gressbane og Bjørn Ness Stadion (Ness Skole).