Oversikt treningstider 2022

Postet av Vinne IL den 25. Mar 2022

Oversikt over treningstider for lagene i Vinne IL 2022

Der det står to lag på samme tidspunkt betyr det halv bane hver. Noe overlapp er det for å imøtekomme innmeldte ønsker best mulig, satser på at dette går greit. Om det byttes tidspunkter innbyrdes, gi beskjed så oppdaterer vi oversikten

Kapasiteten på treningsbane øker når 9'er-banen etter hvert blir ferdig.

Det er treners ansvar å sjekke om kamp kolliderer med treningstid i god tid slik at man kan finne alternativ treningsbane. Vi disponerer Nessbanen (gress) samt Ørmelen kunstgress. Ness kunstgress kan også brukes men dette må avsjekkes og avtales med Ness IL

Årsmøte 2022

Postet av Vinne IL den 16. Feb 2022


 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG


Årsmøtet avholdes onsdag 16. mars 2022 kl. 19:30.

Årsmøtet gjennomføres på det nye klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 28. februar 2022. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL

Sakliste (oppdatert 8. mars 2022):

 • Sak 1: Godkjenne. de stemmebrettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
  • Sak 10.1: Status nytt anlegg
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 14: Valg
  • Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Sakspapirer (publisert 8. mars 2022, og oppdatert 15. mars 2022 - klikk på hver enkelt lenke for å åpne dokumentet)

Ved spørsmål om årsmøtet kan Vinne IL v/leder Anne Segtnan kontaktes på anne.segtnan@gmail.com

Lurer du på om du har stemmerett jamfør vedtektene kan kasserer.vinneil@gmail.com kontaktes.


Velkommen til årsmøte!

Vinne 16. februar 2022
For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.comTakk for støtte SMN

Postet av Vinne IL den 19. Sep 2021
Årsmøte 2021

Postet av Vinne IL den 22. Mar 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG

Årsmøtet avholdes torsdag 22. april 2021 kl. 19:30

Årsmøtet gjennomføres via Teams. 

Påmelding gjøres til kasserer.vinneil@gmail.com innen 21. april.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 10. april 2021. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL.pdf

Saksliste (oppdatert 15. april 2021):

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
  • 10.1: Status byggeprosjekt legges fram i møtet
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 • Sak 14: Valg

Sakspapirer (publisert 15. april 2021 - klikk på hver enkelt lenke for å åpne dokumentet):

Velkommen til årsmøte

Vinne 22. mars 2021
For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.com


Åramøteprotokoll etter årsmøtet:

Klikk her for å lese årsmøteprotokollen for 2021: Årsmøteprotokoll2021.pdf