Oversikt treningstider 2021

Postet av Vinne IL den 5. Apr 2021

Oversikt over treningstider for lagene i Vinne IL

Minner om at kamp, når de starter opp, har prioritet foran trening ved kollisjon. 

Trenerne har selv ansvar for å sjekke at trening ikke kolliderer med kamp. Kampmatrise kommer når terminlister blir publisert av fotballkretsen.

Der det står to lag på samme tidspunkt betyr det halv bane hver. Noe overlapp er det for å imøtekomme innmeldte ønsker best mulig, satser på at dette går greit.



0 Kommentar

Årsmøte 2021

Postet av Vinne IL den 22. Mar 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG

Årsmøtet avholdes torsdag 22. april 2021 kl. 19:30

Årsmøtet gjennomføres via Teams. 

Påmelding gjøres til kasserer.vinneil@gmail.com innen 21. april.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 10. april 2021. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL.pdf

Saksliste (oppdatert 15. april 2021):

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
  • 10.1: Status byggeprosjekt legges fram i møtet
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 • Sak 14: Valg

Sakspapirer (publisert 15. april 2021 - klikk på hver enkelt lenke for å åpne dokumentet):

Velkommen til årsmøte

Vinne 22. mars 2021
For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.com


Åramøteprotokoll etter årsmøtet:

Klikk her for å lese årsmøteprotokollen for 2021: Årsmøteprotokoll2021.pdf


0 Kommentar

Kampoversikt

Postet av Vinne IL den 20. Aug 2020

Kampoversikt for Vinne IL's lag på Ness kunstgress og Verdal stadion

Blå dato: Ness skole kunstgress
Rød dato: Verdal Stadion


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline