Kampoversikt

Postet av Vinne IL den 20. Aug 2020

Kampoversikt for Vinne IL's lag på Ness kunstgress og Verdal stadion

Blå dato: Ness skole kunstgress
Rød dato: Verdal Stadion
Ekstraordinært årsmøte Vinne IL

Postet av Vinne IL den 8. Jun 2020

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

VINNE IDRETTSLAG

 

Mandag 22. juni 2020 kl. 19:00

 

Elektronisk møte via Teams.

Link til møtet: Join Microsoft Teams Meeting 

Påmelding til møtet til kasserer.vinneil@gmail.com 

 

Sakliste:

 

1. Godkjennelse av stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Valg

Valgkomiteens innstilling.pdf (lagt ut fredag 19. juni). 

 

 

Vinne 8. juni 2020

 

For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

 
Årsmøte i Vinne Idrettslag

Postet av Vinne IL den 28. Apr 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG

Styret i Vinne IL vedtok i styremøte 22. april 2020 å gjennomføre årsmøtet digitalt pga situasjonen med Covid-19.


Årsmøtet avholdes torsdag 28. mai 2020 kl. 19:00

Årsmøtet gjennomføres via Teams. Link til møtet

Brukerveiledning til møter i Teams


Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 14. mai 2020. 

Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før møtet og sendes ut til påmeldte deltagere. 

---

Årsmøtepapirene finnes her: Årsmøte i Vinne IL.pdf

Valgkomiteens innstilling legges ut når den er klar.


Påmelding til årsmøtet gjøres her: https://isonen.com/event/ck9k404qa25sv0b6789bacurm eller ved å sende  e-post til anne.segtnan@gmail.com. 


I forkant av årsmøtet vil det bli en orientering om Kvalitetsklubb fra Tommy Bang-Larssen fra fotballkretsen.

 

Sakliste:

 

1. Godkjennelse av stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning for 2019

5. Regnskap for 2019

6. Innkomne saker      

7. Fastsettelse av medlemskontingent 

8. Budsjett for 2020

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg 


Referat fra årsmøtet finner du her:

Signert protokoll 2020.pdf


For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.com
Koronatiltak

Postet av Vinne IL den 17. Apr 2020

Vinne Il sine koronatiltak for fotballtrening ligger som egne filer i filarkivet.

Alle spillere, trenere og foresatte må sette seg inn i disse før treningene starter opp.

UTSATT - årsmøte i Vinne IL

Postet av Vinne IL den 3. Mar 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG


Årsmøtet er utsatt inntil videre. Styret kommer tilbake med ny dato så snart som mulig.

Tirsdag 31. mars 2020 kl. 19:00

Sted kommer.


Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 17. mars 2020. 

 

Sakliste:

 

1. Godkjennelse av stemmeberettigete

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning for 2019

5. Regnskap for 2019

6. Innkomne saker      

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg 

 

For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.com 

 
Info om hvem som er trenere på de ulike lagene

Postet av Vinne IL den 10. Jan 2020

Sesongen 2020

Lag

G 6  og J6 2014


Trenere/ lagledere:G og J7 2013

Jan Arild Røkke, Mickael Lehtinen


J8 2012

Maja Henriksen, Paul Yngve Green, Ingrid Bragstad


J9 2011

Lasse Sandmo, John Sverre Barli


J10 2010

Anders Myrvang, Ole Peters, Ole Magnus Høydal


J12 2008/2009

Inge Dretvik, Odd Arid Sandnes, Beate og Knut Martin BardalJ 14 2005/2006/2007

Ole Peters, Ronny Haugan, Arild Storhaug Dan Arne Høyen, Håvard Granlund, Bjørn Henriksen, Arild Sundby,G8 2012

Tor Erik Helgesen, Lene Engløkk, Kim Røe


G9 2011

Hai Lieu


G10 2010

Paul Yngve Green


G11 2009

Roger Karlsen, Ronny Haugan


G12 2008

Kim Olsen, John Sverre Barli


G13 2007

Tor Erik Helgesen, Bjørnar Holberg, Stian Iversen, Stian Olsen


G14 2006

Anders Myrvang, Øystein Myrvang, 


G16 2003/2004/2005

Bjørn Henriksen, Kim Rune Røkenes, Bjørn Roar Langlid, Tore Granum