Innkalling til årsmøte i Vinne Idrettslag

Postet av Vinne IL den 19. Feb 2024

Årsmøtet avholdes mandag 21. mars 2024 kl. 20:00 på klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 4. mars 2024. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL.

Sakliste

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 14: Valg
  • Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Saker kan innen 4. mars sendes til Vinne IL v/leder Ranja Vassli på ranja.vassli@gmail.com

Lurer du på om du har stemmerett jamfør vedtektene kan kasserer.vinneil@gmail.com kontaktes.

Styret i Vinne IL.
Innkalling til årsmøte i Vinne Idrettslag

Postet av Vinne IL den 26. Feb 2023

Årsmøtet avholdes mandag 27. mars 2023 kl. 20:00 på klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 11. mars 2023. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL.

Sakliste

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 14: Valg
  • Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Saker kan innen 11. mars sendes til Vinne IL v/leder Anne Segtnan på anne.segtnan@gmail.com.

Sakspapirer (publisert 19. mars 2023 - klikk på hver enkelt lenke for å åpne dokumentet):


Lurer du på om du har stemmerett jamfør vedtektene kan kasserer.vinneil@gmail.com kontaktes.


Styret i Vinne IL.
Årsmøte 2021

Postet av Vinne IL den 22. Mar 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VINNE IDRETTSLAG

Årsmøtet avholdes torsdag 22. april 2021 kl. 19:30

Årsmøtet gjennomføres via Teams. 

Påmelding gjøres til kasserer.vinneil@gmail.com innen 21. april.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 10. april 2021. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL.pdf

Saksliste (oppdatert 15. april 2021):

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
  • 10.1: Status byggeprosjekt legges fram i møtet
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 • Sak 14: Valg

Sakspapirer (publisert 15. april 2021 - klikk på hver enkelt lenke for å åpne dokumentet):

Velkommen til årsmøte

Vinne 22. mars 2021
For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder

anne.segtnan@gmail.com


Åramøteprotokoll etter årsmøtet:

Klikk her for å lese årsmøteprotokollen for 2021: Årsmøteprotokoll2021.pdf
Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Vinne IL den 21. Okt 2019EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

VINNE IDRETTSLAG

 


 Onsdag 20. november kl 18 på Klubbhuset. 

 

 

Sakliste:

 

1. Godkjennelse av stemmeberettigete

Lov VInne idrettslag.pdf

Medlemsskap vil kontrolleres i døra. Er du usikker på om du er medlem, sjekk minidrett. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

3. Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Avtale med Verdal kommune ang riving av klubbhus

Klubbhus og skoleutbygging.pdf

Vedlegg 1 Festekontrakt 1988.pdf

Vedlegg 2 Bekr grunn klubbhus 2014.pdf

Vedlegg 3 Verditakst.pdf

Vedlegg 4 Høringssvar Vinne Skole.pdf

Vedlegg 5 brev til VK fra advokat Østgård.pdf

5. Eventuelt

 

Avtalen vil legges fram for det ekstraordinære årsmøtet. 

 

 

For styret i Vinne Idrettslag

Anne Segtnan, leder