Innkalling til årsmøte i Vinne Idrettslag

Postet av Vinne IL den 26. Feb 2023

Årsmøtet avholdes mandag 27. mars 2023 kl. 20:00 på klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet under innkomne saker må sendes til styret innen 11. mars 2023. Fullstendige sakspapirer legges ut på nettsidene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vinne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vinne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov Vinne IL.

Sakliste

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Velge dirigent
 • Sak 3: Velge protokollfører
 • Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 5: Godkjenne innkallingen
 • Sak 6: Godkjenne saklisten
 • Sak 7: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger
 • Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 14: Valg
  • Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 15: Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Saker kan innen 11. mars sendes til Vinne IL v/leder Anne Segtnan på anne.segtnan@gmail.com.

Sakspapirer (publisert 19. mars 2023 - klikk på hver enkelt lenke for å åpne dokumentet):


Lurer du på om du har stemmerett jamfør vedtektene kan kasserer.vinneil@gmail.com kontaktes.


Styret i Vinne IL.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.