Kvalitetsklubb

Postet av Vinne IL den 10. Nov 2019

Vinne il mottok i går kveld Norges fotballforbunds Kvalitetsklubb nivå 1 utmerkelse. Vinne il ble den 28 klubben i Trøndelag fotball krets som fikk denne godkjenningen. Uttdelingen fant sted på banketten i forbindelse med Trøndelags fotballseminar som er på Scandic Hell denne helga.
Vinne il har siden høsten 2018 jobbet systematisk med å fylle de ulike kriteriene som NFF legger til grunn for sin kvalitetsklubb godkjenning. Dette har i stor grad godt ut på å få dokumenter på plass i forhold til hvordan klubben skal drives på profesjonell måte. Vinne Il fikk utdelt en veileder fra Trøndelag fotball krets, Are Bergquist som har veiledet oss i prosessen. I tillegg til å ha dokumentene i forhold til hvordan klubben skal drives må klubben også ha forskjellige funksjoner på plass. Vinne il har fått på plass dyktige personer i alle funksjonene.
Klubben må også hvert år arbeide med ulike temaer som klubben velger fra NFF sine prioriterte satsningsområder.
For sesongen 2019 var dette Eat, move and slepp. Der ble det i mars arrangert en temakveld i samarbeid med Sprek treningssenter der over 50 stykker deltok. I sesongen 2020 har klubben valgt skader og forsikringer som team.
Vinne il er klar over at denne godkjenningen kun er første steg på veien mot å drive klubben mest mulig profesjonelt og at vi også videre må utvikle klubben. Vinne il har bl.a gjennom dette arbeidet re-åpnet hjemmesiden vår der fotballen har sin egen underside. Der har alle muligheten til å se hvilke styringsdokumenter vi jobber etter og at disse til en hvert tid er oppdatert.
Senest denne uka var det lagledermøte der neste sesongs funksjoner ble valgt. Dette sikrer at vi har gode personer i alle funksjoner også for neste sesong.
Vinne il er stolt av at vi som er en liten klubb har fått en slik hedersutmerkelse. Vi er også stolte og takknemlig for alle trenere, lagledere og styrerepresentanter som tar på seg verv for Vinne il og som ønsker å daglig jobbe for kvaliteten på den jobben vi gjør i klubben.
Vi ser at dette arbeidet bærer frukter. Vi er en fotball klubb i vekst. I sesongen 2019 var det 200 spillere som ikledde seg Vinne trøya og som på en veldig god måte representerte de verdiene vi står for.
Vinne il fotball sine kjerneverdier og visjon er: Visjon: Vinne fotball: idrettsglede og mestring for alle.
Kjerneverdier: Felleskap, flest mulig lengst mulig, trygghet, inkludering, fair play.
Disse arbeider vi aktivt med at spillerne og trenerne på banen skal etterstrebe.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.